Tailor-Made Systems

IT konsulenter

 

 

 

 

Indehaver

 

 

Firmaet ejes og drives af Henrik Andreasen.

 

HA er datalog og har 30+ års meget varieret erfaring i IT-system-udvikling.

 

Erfaringerne spænder fra store projekter med 60-70 mand ned til små firmaer med ganske få kolleger og opgaverne spænder fra maskinnær kode til administrativ IT, herunder analyser og rapportering til myndigheder. Den røde tråd i dette er "client-server løsninger" med mange varianter af UNIX og Windows som platforme.

 

HA mestrer en lang række programmeringssprog og kommunikations-protokoller og har desuden den fornødne erfaring og teoretiske baggrund til hurtigt at sætte sig ind i nye sprog og værktøjer. HA har således ved flere lejligheder skullet sætte sig ind i nye sprog og emneområder ved starten på en opgave, hvilket altid er forløbet smertefrit.

 

HA taler og skriver flydende dansk og engelsk, og kan desuden kom-munikere på svensk, tysk og fransk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprog

 

C, C++, Java, Tcl/Tk, Perl, Visual Basic, Xslt, Pascal, Ada, Fortran, Cobol, APL, Modula2, Lisp, PL/SQL, m.fl.

 

Databaser

 

ORACLE, MS SQL Server, MySQL, MS Access, DB2

 

Operativsystemer

 

Linux, Windows, SunOS, Solaris, AIX, HP-UX, Tru64, TeMIP

 

 

 

O